Rizikové kácení a arboristika

Výškové práce, opravy střech

Arboristice, rizikovému kácení a výškovým pracem se věnujeme od roku 2015.

V arboristice využíváme stromolezecké techniky šetrné ke stromům.

Rizikové kácení

Pokud jste se rozhodli Váš strom pokácet, je potřeba mít vyřízené povolení na kácení od obecního úřadu nebo odboru životního prostředí.

Výjimku mají stromy do 80 cm obvodu nebo ovocné stromy (patří sem i ořech).

Kácí se v období vegetačního klidu (1.11. – 31.3.). Pokud je strom v havarijním stavu (suchý, prasklý, rozlomený), tak se může kácet kdykoli. 

Dokážeme skácet téměř jakýkoliv strom bez použití těžké techniky. 

Případně můžeme zajistit následnou likvidaci větví.

Arboristika – ořezy stromů

Ořezem stromu chceme docílit jeho stavu, tak aby byl bezpečný pro lidi a majetky kolem něj, a také pro jeho následný perspektivní růst.

Výchovný řez

Provádí se na mladých stromech, aby ideálně rostli (netvořila se tlaková větvení, případně pro docílení požadované podchodné a podjezdné výšky na daném stanovišti).

Zdravotní řez

Provádí se na vzrostlých a středně vzrostlých stromech. Zahrnuje odstranění suchých, napadených a přetížených větví. Dále k potlačení kodominantních terminálů (zamezí vzniku tlakového větvení a následnému rozlomení větvení).

Bezpečnostní řez

Odstranění suchých a napadených větví.

Instalace bezpečnostních vazeb

Proti případnému rozlomení stromu můžeme nainstalovat bezpečnostní vazby. Buď dynamické do horní úrovně větvení, nebo statické do dolní úrovně. Záleží na situaci.

Následující služby provádíme také:

Štěpkování, frézování pařezů, odvoz větví, sečení křovinořezem

Výškové práce

Další ze služeb, které můžeme nabídnout, jsou výškové práce nad volnou hloubkou.

Využíváme různých lanových technik, nebo vysokozdvižné plošiny pro přístup.

Námi běžně prováděné výškové práce zahrnují:

  • nátěry a opravy střech
  • opravy a čištění fasád
  • montáže, čištění a demolice
  • montáž sítí a hrotů proti ptactvu
  • mytí oken
  • spárování komínů
  • odstranění sněhu ze střech
  • sběr jmelí